Posters

Colorado Overtime and Minimum Pay Standards Order ("COMPS Order") Posters

 • COMPS Order #38 Poster -English (effective January 1, 2022) 
  • This is the English language poster and handout that summarizes rights and responsibilities, and how to report violations or ask compliance questions, under the Colorado Overtime and Minimum Pay Standards Order. 
 • COMPS Order #38 Poster -Amharic (effective January 1, 2022)
  • ይህ በኮሎራዶ የትርፍ ሰዓት እና ዝቅተኛ ክፍያ ደረጃዎች ትእዛዝ መሰረት መብቶችን እና ኃላፊነቶችን እና ጥሰቶችን እንዴት ሪፖርት ማድረግ ወይም ተገቢ ጥያቄዎችን መጠየቅ እንደሚቻል የሚያጠቃልለው የአማርኛ ቋንቋ ፖስተር እና አጭር ጽሁፍ ነው።
 • COMPS Order #38 Poster -Arabic (effective January 1, 2022)
  • هذا ملص ٌق ومنشور باللغة العربية يلخص الحقوق والمسؤوليات وكيفية اإلبالغ عن االنتهاكات أو طرح األسئلة المتعلقة باالمتثال وفقا لألمر الخاص بمعاییر وقت العمل اإلضافي والحد األدنى .لألجر بوالية كولورادو
 • COMPS Order #37Poster -Burmese (effective January 1, 2022)
  • ဤသည်မှာ ကော်လိုရာဒို အချိန်ပို အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့် အနည်းဆုံး လစာ စံနှုန်းများ အမိန့် ဥပဒေ အောက်ရှိ အခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်များ၊ ပြစ်မှုများကို မည်သို့ အစီရင်ခံနည်း သို့မဟုတ် လိုက်နာမှု ဆိုင်ရာ မေးခွန်းများ မေးမြန်းနည်း တို့ကို အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြသည့် မြန်မာ ဘာသာစကား ပိုစတာနှင့် ဖြစ်သည်။
 • COMPS Order #38 Poster -Dari (effective January 1, 2022)
  • این پوستر وهدایت زبان نپالی است که حقوق و مسئولیت ها را خالصه میکند، وچگونگی گزارش تخلفات یا پرسیدن سواالت انطباق تحت دستور اضافه کاری کلرادو.و حداقل استانداردهای پرداخت را بیان می کند
 • COMPS Order #38 Poster -French (effective January 1, 2022)
  • C'est l'affiche et communiqué française qui resumé les droits et les résponsibilités, et comment signaler les violations ou en tant que questions de conformité, en vertu des Normes de Paie Minimum et des Heures Supplementaires dans le Colorado.
 • COMPS Order #38  Poster -Kinyarwanda  (effective January 1, 2022)
  • Iyi ni inyandiko yo mu Kinyarwanda isobanura mu ncamake uburenganzira n’inshingano, ndetse nuburyo bwo kumenyesha ababishinzwe mugihe hari amabwiriza atubahirijwe cyangwa mugihe hakenewe ubusobanuro burambuye ku mabwiriza. Hakurikijwe iteka rya Colorado rigenga imikorere mu masaha y’ikirenga ndetse n’imishahara fatizo.
 • COMPS Order #38 Poster -Nepali (effective January 1, 2022)
  • यो नेपाली भाषाको पर्चा तथा पर्ची हो, जसले कोलोराडोको अतिरिक्त समयको काम (ओभरटाइम) तथा न्यूनतम तनखा मापदण्डसम्बन्धी आदेश (Colorado Overtime and Minimum Pay Standards Order) अन्तर्गत अधिकार तथा जिम्मेवारीहरू, र उल्लंघनहरूको उजुरी कसरी गर्ने र आज्ञापालनाका प्रश्नहरू कसरी सोध्ने भन्ने विषयको संक्षेपीकरण गरेको छ ।
 • COMPS Order #38  Poster -Rohingya (effective January 1, 2022)
  • Yaán óiye dé Rohingya zuban ot elan adde leká zián é hók ókkol adde zimmadari ókkol, ar kanun khéláfi ókkol óre keén gorí repoth goré dé yáto kaanun manar mosáel keén gorí fusár goré dé hían óre khúlasá boyan goré, Colorado Abaráthaim adde Hommán Tolob or Man Ókkol ór Hókúm or tole.
 • COMPS Order #38  Poster -Russian (effective January 1, 2022)
  • Здесь вы найдёте объявление и информационные материалы на русском языке с обзором прав и обязанностей, а также разъясняющие, как сообщать о нарушениях или задавать вопросы о соблюдении требований, согласно Постановлению о Размере Минимальной Заработный Платы и Нормы Сверхурочный Работы Штата Колорадо.
 • COMPS Order #38 Poster -Simplified Chinese (effective January 1, 2022)
  • 这是中文海报和宣传单,它总结了在了《科罗拉多州加班和最低工资标准令》下的权利和责任,以及如何举报违规行为或提出关于合规的问题。
 • COMPS Order #38 Poster -Somali (effective January 1, 2022)
  • Kani waa boostarka iyo warqada luqadda Sawaaxiliga ee soo koobaya xuquuqda iyo masuuliyadaha, iyo sida loo soo sheego xadgudubyada ama loo weydiiyo su'aalaha la xiriira hoggaansanaanta, sida uu dhigayo Amarka Jaangoynta Wakhtiga Dheeraadka ah iyo Mushaharka ugu Yar ee Colorado.
 • COMPS Order #38 Poster -Spanish (effective January 1, 2022)
  • Este es el póster y el folleto en Español que resume los derechos y responsabilidades, y cómo reportar violaciones o hacer preguntas sobre el cumplimiento, según la Orden de Compensación de Tiempo Extra y Obligaciones Mínimas para los Salarios de Colorado. 
 • COMPS Order #38 Poster -Swahili (effective January 1, 2022)
  • Hili ni tangazo kwa lugha ya Kiswahili na maandishi yanayo weka kwa ufupi haki na majukumu na vile ya kuripoti ukiukaji ama vile kuuliza maswali kuhusu malipo kazini kama vile muda wa ziada na kiwango cha chini cha malipo
 • COMPS Order #38 Poster -Vietnamese (effective January 1, 2022)
  • Đây là thông tin bằng tiếng Việt tóm tắt các quyền và trách nhiệm cũng như cách báo cáo vi phạm hoặc đặt câu hỏi về việc tuân thủ, theo Lệnh tiêu chuẩn trả lương tối thiểu và làm thêm giờ của Colorado.

Colorado Notice of Paydays Poster

Colorado Paid Leave & Whistleblower Poster

 • Colorado Paid Leave & Whistleblower Poster - English (effective January 1, 2022) 
  • This is the English language poster and handout that summarizes rights and responsibilities to paid sick leave, to report health emergency violations, and to personal protective equipment at work under Colorado law, including how to report violations or ask compliance questions.
 • Colorado Paid Leave & Whistleblower Poster- Amharic (effective January 1, 2022)
  • ይህ የአማርኛ ቋንቋ ፖስተር እና አጭር ጽሁፍ ሲሆን የሚከፈልበት የሕመም ፈቃድ ፣ የጤና ድንገተኛ ጥሰቶችን የማሳወቅ እና በኮሎራዶ ህግ በስራ ላይ ያሉ የግል መከላከያ መሳሪያዎችን፣ ጥሰቶችን እንዴት ሪፖርት ማድረግ ወይም ተገቢ ጥያቄዎችን እንዴት መጠየቅ እንደሚገባ ጨምሮ መብቶችን እና ኃላፊነቶችን የሚያጠቃልል ነው።
 • Colorado Paid Leave & Whistleblower Poster- Arabic (effective January 1, 2022)
  • هذا ملص ٌق ومنشور باللغة العربية يلخص الحقوق والمسؤوليات عن اإلجازة المرضية مدفوعة األجر واإلبالغ عن االنتهاكات لمتعلقة بالطوارئ الصحية ومعدات الوقاية الشخصية في العمل بموجب قانون والية كولورادو، بما في ذلك كيفية اإلبالغ عن .االنتهاكات أو طرح األسئلة المتعلقة باالمتثال
 • Colorado Paid Leave & Whistleblower Poster- Burmese (effective January 1, 2022)
  • ဤသည်မှာ လစာပေး ဖျားနာခွင့်အတွက် အခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်များ၊ ကျန်းမာရေး အရေးပေါ် ချိုးဖောက်မှုများကို သတင်းပို့ရန်နှင့် ချိုးဖောက်မှုများကို တိုင်ကြားနည်း သို့မဟုတ် လိုက်နာမှုဆိုင်ရာ မေးခွန်းများ မေးခြင်းအပါအဝင် ကော်လိုရာဒို ဥပဒေအောက်ရှိ အလုပ်ခွင်အတွင်း တစ်ကိုယ်ရေ ကာကွယ်ရေး ကိရိယာများ အကြောင်း အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြ ထားသော မြန်မာ ဘာသာစကား ပိုစတာနှင့် လက်ကမ်း စာစောင် ဖြစ်သည်။
 • Colorado Paid Leave & Whistleblower Poster- Dari (effective January 1, 2022)
  • این پوستر و هدایت زبان نپالی است که حقوق و مسئولیت های پرداخت مرخصیبیمار ،گزارش تخلفات فوری صحی، و تجهیزات حفاظتی شخصی در محل کار رابر اساس قانون کلرادو، به شمول چگونگی گزارش تخلفات یا پرسیدن سواالت انطباق .را خالصه می کند
 • Colorado Paid Leave & Whistleblower Poster- French (effective January 1, 2022)
  • C'est l'affiche et communiqué  française qui résumé  les droits et les responsibilités  à congé maladie, comment signaler les violations  des urgences sanitaires, et  à équipement de protection individuelle  à travail en vertu de les lois Colorado y compris comment rapporter les violations ou poser questions de conformité. 
 • Colorado Paid Leave & Whistleblower Poster- Kinyarwanda (effective January 1, 2022)
  • Iyi ni inyandiko yo mu Kinyarwanda isobanura mu ncamake uburenganzira n’inshingano byerekeye ubwishyu bw’ikiruhuko cy’uburwayi, kumenyesha ababishinzwe mugihe hari amabwiriza y’ubuzima atubahirijwe, kwambara ibikoresho by’ubwirinzi ku kazi nkuko bigenwa n’itegeko rya Colorado, ndetse nuburyo bwo kumenyesha ababishinzwe mugihe hari amabwiriza atubahirijwe cyangwa mugihe hakenewe ubusobanuro burambuye ku mabwiriza.
 • Colorado Paid Leave & Whistleblower Poster- Nepali (effective January 1, 2022)
  • यो नेपाली भाषाको पर्चा तथा पर्ची हो, जसले कोलोराडो कानुनअन्तर्गत उल्लंघनहरूको उजुरी कसरी गर्ने र आज्ञापालनाका प्रश्नहरू कसरी सोध्नेलगायत तलबी बिदा, स्वास्थ्यसम्बन्धी आपातकालीन उल्लंघनहरू, र काममा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणसम्बन्धी विषयको संक्षेपीकरण गरेको छ ।
 • Colorado Paid Leave & Whistleblower Poster- Rohingya (effective January 1, 2022)
  • Yaán óiye dé Rohingya zuban ot elan adde leká zián é zián é tolob sola bearam or cúkki, sehéti hánggámi abostár kaanun kanun khéláfi ókkol, adde ham ot zaati héfázoti sámán or hók ókkol adde zimmadari ókkol óre khúlasá boyan gorér zeçé kanun khéláfi ókkol óre keén gorí repoth goré yáto kaanun manar mosáel keén gorí fusár goré dé hían cáamel.
 • Colorado Paid Leave & Whistleblower Poster- Russian (effective January 1, 2022)
  • Здесь вы найдёте объявление и информационные материалы на русском языке с обзором прав и обязанностей в связи с оплачиваемым отпуском по болезни, а также разъясняющие, как сообщать о нарушениях во время чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения и о правах работников на использование собственных средств индивидуальной защиты на работе по закону штата Колорадо, и также как сообщать о нарушениях или задавать вопросы о соблюдении требований.
 • Colorado Paid Leave & Whistleblower Poster- Simplified Chinese (effective January 1, 2022)
  • 这是中文海报和宣传单,它总结了在科罗拉多州法律下关于享有带薪病假、报告涉及健康紧急情况的违规行为以及使用职场个人防护设备的权利和责任,包括如何举报违规行为或提出关于合规的问题。
 • Colorado Paid Leave & Whistleblower Poster- Somali (effective January 1, 2022)
  • Kani waa boostarka iyo warqada luqadda Sawaaxiliga ee soo koobaysa xuquuqda iyo masuuliyadaha fasaxa jirrada ee lacagtiisa la bixiyo, lagu soo sheego xadgudubyada xaaladda gurmadka caafimaadka iyo qalabka ilaalinta shakhsiyeeed ee goobta shaqada sida uu dhigayo sharciga Colarado, kuwaas oo ay ku jiraan sida loo soo sheego xadgudubyada ama loo weydiiyo su'aalaha la xiriira u hoggaansanaanta.
 • Colorado Paid Leave & Whistleblower Poster- Spanish (effective January 1, 2022)
  • Este es el póster y el folleto en Español que resume los derechos y responsabilidades para ausencia pagada por enfermedad, para reportar violaciones de emergencias médicas, y para el equipo de protección personal en el trabajo según la ley de Colorado, incluido cómo reportar violaciones y hacer preguntas sobre el cumplimiento. 
 • Colorado Paid Leave & Whistleblower Poster- Swahili (effective January 1, 2022)
  • Hili ni tangazo kwa lugha ya Kiswahili na maandishi yanayo weka kwa ufupi haki na majukumu kuhusu malipo ya likizo ya ugonjwa, kuripoti ukiukaji wa dharura ya afya na vifaa vya kinga za watu kazini chini ya sheria za Colorado ikijumuisha kuripoti ukiukaji ama kuuliza maswala ya kazini.
 • Colorado Paid Leave & Whistleblower Poster- Vietnamese (effective January 1, 2022)
  • Đây là thông tin bằng tiếng Việt tóm tắt các quyền và trách nhiệm đối với việc nghỉ bệnh có lương, báo cáo các trường hợp vi phạm khẩn cấp về sức khỏe và các thiết bị bảo vệ cá nhân tại nơi làm việc theo luật Colorado, bao gồm cách báo cáo vi phạm hoặc đặt câu hỏi tuân thủ.

Agricultural Labor Rights Posters

 

Contact Us

Colorado Division of Labor Standards and Statistics | 303-318-8441| Contact Us